video cùng chuyên mục

Chuyên gia nói về khoản lỗ lớn nhất khi tham gia thị trường chứng khoán

Chủ tịch PinPeace Nguyễn Tuấn Anh nói về bài học rút ra sau khi mất một triệu USD, tương ứng 16 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi (Video: Phạm Tiến).