Chương Mỹ: Hàng trăm cần thủ buông câu trên dòng nước lũ

Mỗi ngày, hàng trăm cần thủ đổ về đoạn đê sông Nứa (Thanh Bình, Chương Mỹ) để câu cá, tranh thủ dòng nước dâng cao chứa nhiều cá do các ao hồ nuôi tràn ra. (đọc thêm)