Chung tay góp cho Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Những ngày qua, cả nước đang cùng chung tay quyên góp, ủng hộ cho Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ, hướng đến mục tiêu tiêm vắc xin cho toàn dân.
Mới nhất