Về trang chủ

Chúng ta đã phải chờ đợi rất lâu để Internet vào Việt Nam tháng 11/1997

Ngày nay chúng ta có thể tiếp cận đầy đủ những giá trị mang lại từ Internet. Ngay đó ai cũng lo là trẻ con sẽ chơi game, con thông tin thì đồi bại.
Dân trí
Đang xem
Chúng ta đã phải chờ đợi rất lâu để Internet vào Việt Nam tháng 11/1997
01:47

Chúng ta đã phải chờ đợi rất lâu để Internet vào Việt Nam tháng 11/1997

Mới nhất