Chưa rét đậm rét hại giá rau củ đã tăng gấp đôi

Chưa rét đậm rét hại giá rau củ đã tăng gấp đôi