Chủ tịch Yeah1 kể chuyện năm 30 tuổi cầm 40 tỷ đồng đốt sạch trong 6 tháng

Trước khi gặp "cú sốc" tại Yeah1 thì ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn trước đó trong quá trình lập nghiệp. Câu chuyện được ông Tống chia sẽ tại một chương trình truyền hình hồi đầu năm. (đọc thêm)