Chủ tịch xã Nghi Hưng nói.

Chủ tịch xã Nghi Hưng nói. (đọc thêm)