Chú ó biển cô độc Nigel chết vài tuần sau khi có bạn

Một chú chim ó biển tội nghiệp sống một mình giữa những bức tượng chim không may đã qua đời sau khi gặp được những con chim ó biển thật chỉ vài tuần.