Chú chó sinh ra đã có bộ lông màu vàng chanh

Các chuyên gia cho biết lông của chú chó có thể bị nhuộm bởi phân su của chính nó khi còn trong bụng mẹ. (đọc thêm)