Chú bò có 3 chiếc sừng dài trên đầu

Bò 3 sừng khiến dân mạng kinh ngạc (đọc thêm)