Christina Aguilera - Genie In A Bottle

Christina Aguilera đẹp tự nhiên và trẻ trung trong MV đầu tay Genie In A Bottle.
Mới nhất