Choáng với mật khẩu mở khóa smartphone siêu phức tạp

Có vẻ như chủ nhân của chiếc smartphone này đang lưu trữ những bí mật hết sức nghiêm trọng trên thiết bị của mình đến nỗi đặt ra mật khẩu bảo vệ siêu phức tạp mà chỉ riêng mình mới có thể nhớ được. (đọc thêm)