Cho trẻ ngồi khoang hành lý ô tô - Chiều con như thế quá bằng hại con

Đoạn clip ngắn nhưng đủ để nói về cách chiều con của tài xế; một sự bất cẩn đáng trách khi trẻ em luôn hiếu động và chưa biết tự bảo vệ. (đọc thêm)