Chó hoang châu Phi giả chết để thoát khỏi hàm sư tử

Nhờ “tài diễn xuất” cùng sự xuất hiện kịp thời của đồng loại, một con chó hoang châu Phi đã thoát khỏi hàm sư tử một cách đây may mắn... (đọc thêm)