Về trang chủ

Chia sẻ về trường CHM

Quản trị Khách sạn được xem là ngành “công nghiệp không khói” giàu tiềm năng trong xu hướng toàn cầu hóa. Ngành du lịch đặt ra đến năm 2020, sẽ đón đến 20 triệu lượt khách quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa.
Dân trí
Đang xem
Chia sẻ về trường CHM
02:12

Chia sẻ về trường CHM

Mới nhất