Chia sẻ của du học sinh tại ĐH Manchester Metropolitan về trải nghiệm du học cùng ISC-UKEAS

Dưới đây là chia sẻ của Hương, du học sinh hiện đang theo học chương trình MA Tesol & Applied Linguistics tại ĐH Manchester Metropolitan về trải nghiệm du học cùng ISC-UKEAS (đọc thêm)