Chế tạo kim loại nổi được trên nước nhờ bắt chước…loài nhện

Bằng cách bắt chước thủ thuật của kiến và nhện, các nhà khoa học đã tạo ra một loại kim loại có thể nổi trên nước, ngay cả khi bị nhấn xuống hay bị thủng, từ đó mở ra tương lai cho những chiếc thuyền không thể chìm. (đọc thêm)