Cháy cửa hàng trên phố cổ Hà Nội

Cháy cửa hàng trên phố Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hà Nội sáng 17/8. (đọc thêm)