Chạy ẩu ngay trước mũi xe cảnh sát và cái kết

Chiếc xe cảnh sát đã bị một xe khác che khuất nên xe từ phía sau không nhìn thấy, và đã có màn vượt ẩu đầy nguy hiểm. Lập tức, chiếc xe cảnh sát đã vào việc...