Cháy 3 nhà xưởng ở khu công nghiệp Thuỵ Vân

Lửa cùng cột khói bốc cao cả chục mét thiêu rụi ba nhà xưởng ở khu công nghiệp Thụy Vân (tỉnh Phú Thọ). (đọc thêm)