Cây hoa hồng phấn cổ tán rộng chục mét ở Ninh Bình

Cây hoa hồng phấn cổ tán rộng chục mét ở Ninh Bình
Mới nhất