video cùng chuyên mục

Cây cô đơn sống lâu nhất thế giới gần 5.500 năm đang "chết dần chết mòn"

Với tuổi đời gần 5.500 năm, cây bách cổ thụ trong vườn quốc gia Alerce Costero ở Chile có thể là cây thân gỗ già nhất thế giới hiện nay, nhưng sự sống đang bị đe dọa mỗi ngày.