Cây cầu treo cũ nát ở Hòa Bình khiến người dân "đánh cược tính mạng" mỗi lần qua sông

Cầu treo nối từ trung tâm xã Định Cư sang hai xóm Đôm Thượng và Đôm Hạ bị xuống cấp khiến người dân "đánh cược tính mạng" mỗi lần qua sông. (đọc thêm)