Câu chuyện đằng sau bức tranh khỏa thân đắt nhất lịch sử hội họa

Bức tranh khỏa thân đắt nhất thế giới hội họa hiện nay là bức “Nu Couché” (Khỏa thân nằm tựa - 1917) của Modigliani, được mua với giá 170,4 triệu USD (tương đương 3.872 tỷ đồng). (đọc thêm)