Cate Blanchett giành giải Oscar

Cate Blanchett giành giải Oscar (đọc thêm)