Cate Blanchett giành giải Oscar

Cate Blanchett giành giải Oscar. (đọc thêm)