“Cát tặc” hoành hành, cày nát đường dân sinh

“Cát tặc” ngang nhiên hoạt động gần UNBD xã (đọc thêm)