Cao thủ mệnh danh là “Lỗ Trí Thâm” thua thảm trước võ sĩ MMA

Võ thuận truyền thống của Trung Quốc tiếp tục bị “bẽ mặt” khi cao thủ võ đang, Vương Chí Lượng, người được mệnh danh là “Lỗ Trí Trâm” của võ học Trung Quốc đã thủa thảm trước võ sĩ MMA.
Mới nhất