Cảnh trong phim "Em còn nhớ hay em đã quên".

Cảnh trong phim "Em còn nhớ hay em đã quên". (đọc thêm)