Cảnh sát nổ súng trấn áp 60 thanh niên dàn trận hỗn chiến

Cảnh sát nổ súng trấn áp 60 thanh niên dàn trận hỗn chiến (đọc thêm)