Cảnh những chuyến na “bay trên trời” ở Lạng Sơn

Để vận chuyển na từ trên núi cao xuống tiêu thụ, người dân Chi Lăng, Lạng Sơn đã tự chế tạo hệ thống cáp treo, chạy bằng động cơ tháo từ xe gắn máy.
Mới nhất