Cảnh hỗn loạn bên trong trung tâm thương mại Thái Lan khi xảy ra xả súng

Tất cả mọi người trong trung tâm thương mại Terminal 21 của Thái Lan hoảng hốt tìm nơi trú ẩn sau khi những phát súng đầu tiên vang lên. (Video: Twitter) (đọc thêm)