Cảnh chiến sĩ bộ đội gạt nước mắt đứng nhìn con từ xa

Cảnh người cha làm bộ đội đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, tranh thủ về thăm nhà, chỉ dám đứng từ xa nhìn các con và lau nhũng giọt nước mắt.
Mới nhất