Cảnh báo màn dàn cảnh để lấy cắp đồ trong cốp xe máy

Cặp đôi đã có màn dàn cảnh tinh vi, khi một người giả vờ mua hàng để đánh lạc hướng cho người còn lại lấy cắp đồ để trong cốp của một chiếc xe máy đang dựng bên đường mà không ai hay biết. (đọc thêm)