Cảnh ấn tượng tại mỏ lộ thiên sâu nhất thế giới

Mỏ Bingham Canyon là mỏ khai quật nhân tạo lớn nhất và là mỏ lộ thiên sâu nhất trên thế giới, được coi là đã sản xuất nhiều đồng hơn bất kỳ mỏ nào khác trong lịch sử
Mới nhất