Cân nặng của Dwayne thường xuyên biến động, điều này phụ thuộc vào yêu cầu của bộ phim mà anh tham gia.

Cân nặng của Dwayne thường xuyên biến động, điều này phụ thuộc vào yêu cầu của bộ phim mà anh tham gia.
Mới nhất