Cận cảnh kho vũ khí cổ của dân tộc Việt tại Bảo tàng vũ khí

(Dân trí) - Những vũ khí độc đáo của dân tộc Việt trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước như nỏ thần liên châu, cọc Bạch Đằng, súng thần cơ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Vũ khí Việt Nam.
Mới nhất