Cận cảnh kho chứa hơn 2.500 tấn phế thải của vụ cháy Công ty Rạng Đông

Hơn 2.500 tấn phế thải các loại của vụ cháy khủng khiếp ở Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hà Nội) đã được chuyển về tập kết và bảo quản ở kho chứa của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (Urenco 10, ở Sóc Sơn - Hà Nội). (đọc thêm)