video cùng chuyên mục

"Cái khó ló cái khôn": Kiếm bộn tiền vì cho thuê... dê dự họp online

Một người nông dân đã kiếm bộn tiền nhờ việc cho thuê những chú dê cùng dự họp online với các khách hàng.