Các phi hành gia tập luyện trước khi được phóng lên vũ trụ bằng Crew Dragon

NASA và SpaceX đã quyết định hoãn phóng tàu vũ trụ Crew Dragon để đưa người lên không gian chỉ 17 phút trước khi vụ phóng được thực hiện.
Mới nhất