Các nhà khoa học phát hiện tia sáng từ các hố đen khi va chạm bằng cách nào

Các hố đen được cho là không thể tạo ra tia sáng, và điều này nằm ngay ở cái tên hố đen của chúng. (đọc thêm)