Các hộ dân bức xúc trước thông báo về việc phải tháo dỡ hàng loạt ki ốt và các lô trúng đấu giá đất công tại khu vực cửa trạm giống và trạm y tế.

Các hộ dân bức xúc trước thông báo về việc phải tháo dỡ hàng loạt ki ốt và các lô trúng đấu giá đất công tại khu vực cửa trạm giống và trạm y tế. (đọc thêm)