Các gia đình trên thế giới chi tiêu hết bao nhiêu tiền thực phẩm trong 1 tuần?

Các gia đình trên thế giới chi tiêu hết bao nhiêu tiền thực phẩm trong 1 tuần?
Mới nhất