Các chất thả trang trại được ông xử lý sạch sẽ.

Các chất thả trang trại được ông xử lý sạch sẽ.
Mới nhất