Ca sĩ Thu Hằng- Nguyễn Trần Trung Quân hát song ca "Trường Sơn Đông- Trường Sơn Tây".

Ca sĩ Thu Hằng- Nguyễn Trần Trung Quân hát song ca "Trường Sơn Đông- Trường Sơn Tây". (đọc thêm)