Về trang chủ

Cả làng mang vàng... ra đập!

Một người thợ giỏi có thể đập một chỉ vàng dàn mỏng thành 980 lá và có diện tích 1m2. Để hoàn thành một quỳ vàng, người thợ phải đập khoảng một giờ liên tục với trên 400 nhát búa.
Dân trí
Đang xem
Cả làng mang vàng... ra đập!
02:36

Cả làng mang vàng... ra đập!

Mới nhất