Ca khúc “Rất nhớ” do Cổ Cự Cơ thể hiện trong “Tân dòng sông ly biệt” (2001)

Ca khúc “Rất nhớ” do Cổ Cự Cơ thể hiện trong “Tân dòng sông ly biệt” (2001) (đọc thêm)