Ca khúc Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh

Nhạc phẩm "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng ra đời vào năm 1978, khi đất nước đã hoàn toàn tự do. Đây là một trong những nhạc phẩm hay viết về ngày vui độc lập của dân tộc.
Mới nhất