Cá chết hàng loạt nổi trắng góc hồ Tây

Hai ngày nay, hồ Tây lại có hiện tượng cá chết hàng loạt. Lượng cá chết không nhiều như đợt năm 2016 nhưng cũng đủ nổi trắng một góc hồ. (đọc thêm)