Bức tranh của Banksy bị cắt tại cuộc đấu giá hồi năm 2018

Nghệ thuật vừa xuất hiện một "trò đùa" mới. Một bức tranh từng bị cắt nát tới một nửa vừa xuất hiện trở lại trên thị trường và xác lập mức giá kỷ lục.
Mới nhất